Kursplan

Introduktion

 • OpenStack Arkitektur
 • Kärn tjänster
 • Ytterligare tjänster

Miljö

 • Planeringsgenomförande
 • Att förbereda miljön

Identitetstjänst

 • Installera Keystone
 • Arkitektur
 • Autentisering

Bildtjänst

 • Installerar Glance
 • Arkitektur
 • Lägger till bilder

Beräkningstjänst

 • Installerar Nova
 • Arkitektur
 • Lägger till beräkningsnoder

Nätverkstjänst

 • Installation av Neutron
 • Arkitektur
 • Skapa ett enkelt nätverk

Blocklagringstjänst

 • Installera Cinder
 • Arkitektur

Administrering

 • Skapa användare och projekt
 • Skapa och förstöra instanser
 • Skapa och bifoga volymer
 • Konfigurationsverktyg

Krav

Skapa OpenStack molninfrastruktur

  14 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (5)

Relaterade Kurser

Embedded Linux Systems Architecture

  35 timmar

Relaterade Kategorier