Kursplan

  • Den övergripande strategin för design av system baserade på tjänster
  • XML
  • Den RESTful inställning till webbtjänster och SOAP-standarden
  • Web Services Definition Language (WSDL) och andra standarder för specifikation av tjänster.
  • Avancerade webbtjänststandarder för att säkerställa funktioner som säkerhet och tillförlitlighet
  • BPEL, Business Process Execution Language
  • Webbtjänster i molnet och användning av webbtjänster av mobila enheter.
  35 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (4)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier