Kursplan

Introduktion

TensorFlow.js Översikt

  • Vad är TensorFlow.js
  • TensorFlow funktioner
  • Matematikoperationer och minneshantering

Förbereda utvecklingsmiljön

  • Installera och konfigurera TensorFlow.js

Kör TensorFlow.js

  • Kör TensorFlow.js i en webbläsare
  • Kör TensorFlow.js under Node.js

Dataförberedelse

  • Läsa och skriva till data
  • Förbereder funktioner
  • Märkning av data
  • Normalisera data
  • Dela upp data i testdata och träningsdata

Machine Learning Modeller

  • Att skapa en modell
  • Skapa lager
  • Sammanställa en modell

Utbildning och testning

  • Träningsmodeller
  • Testa modeller

Förutsägelser och regressioner

  • Integrera ett användargränssnitt
  • Laddar en modell
  • Visualisera förutsägelser
  • Skapar regressioner

Klassificeringar

  • Arbeta med binär klassificering
  • Arbeta med klassificering i flera klasser

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • JavaScript erfarenhet av programmering

Publik

  • Dataforskare
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (2)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier