Kursplan

Introduktion

 • Översikt över Amazon S3-funktioner och arkitektur
 • Förstå prissättning

Komma igång

 • Skapa ett AWS-konto
 • Navigera i användargränssnittet
 • Gränssnitt med Amazon S3

Hantera data på Amazon S3

 • Förstå Amazon S3-lagringsklasser
 • Laddar upp innehåll
 • Hantera dataåtkomst
 • Aktivera versionshantering på en S3-skopa

AWS S3 i aktion

 • Skapa en statisk webbplats med AWS S3
 • Skapa en webbapplikation med AWS S3
 • Skapa en mobilapplikation med AWS S3
 • Utnyttja andra AWS-tjänster

Migrera data till Amazon S3

 • Migrera från on-premise till moln
 • Arbetar med AWS SFTP
 • Arbeta med AWS Storage Gateway
 • Arbeta med AWS Direct Connect

Säkra Amazon S3-data

 • Krypterar data
 • Revisionsdata

Arbeta med AWS SDK

 • Accessbibliotek, kodexempel och dokumentation.
 • Använder AWS Mobile SDK

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • En allmän förståelse av begrepp för offentliga moln
 • En förståelse för databasbegrepp
 • Erfarenhet av webbutveckling, webbapplikationsutveckling eller mobilutveckling

Publik

 • Utvecklare
  14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (7)

Relaterade Kurser

AWS DevOps Engineers

  21 timmar

Relaterade Kategorier