Kursplan

Introduktion

Förbereder ett AWS-konto

Översikt över Amazon ECS-funktioner och arkitektur

Kostnader för att köra Amazon ECS

Översikt över de olika ECS-komponenterna

Navigera i CLI

Arbeta med ECS-agenten

Arbetar med ECS Tasks

Översikt över ECS-tjänster

Skapa en containeriserad applikation

Skapa ett kluster

Distribuera applikationen

Skala applikationen

Schemaläggning och automatisering

Tilldela applikationen ett domännamn

Skapa en kontinuerlig integrationspipeline

Integrering av Docker och Kubernetes med ett befintligt kontinuerligt integrationssystem

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • En förståelse för Docker grunderna.
  • Erfarenhet av kommandoraden Linux.
  • Ett Amazon AWS-konto med minst 10 USD på.

Publik

  • Utvecklare
  • Systemadministratörer
  • DevOps Ingenjörer
  14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (7)

Relaterade Kurser

AWS DevOps Engineers

  21 timmar

Relaterade Kategorier