Kursplan

Introduktion

 • Förstå maskininlärning med SageMaker
 • Maskininlärningsalgoritmer

Översikt över AWS SageMaker-funktioner

 • AWS och cloud computing
 • Modellutveckling

Konfigurera AWS SageMaker

 • Skapa ett AWS-konto
 • IAM admin användare och grupp

Bekanta dig med SageMaker Studio

 • UI översikt
 • Studio anteckningsböcker

Förbereda data med Jupyter Notebooks

 • Anteckningsböcker och bibliotek
 • Skapa en anteckningsbok-instans

Träna en modell med SageMaker

 • Utbildningsjobb och algoritmer
 • Data och modell parallella utbildningar
 • Biasanalys efter utbildning

Installera en modell i SageMaker

 • Modellregister och modellmonitor
 • Kompilera och distribuera modeller med Neo
 • Utvärdera modellens prestanda

Rensa upp resurser

 • Ta bort slutpunkter
 • Ta bort anteckningsbokförekomster

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Erfarenhet av applikationsutveckling
 • Bekantskap med Amazon Web Services (AWS) Console

Publik

 • Dataforskare
 • Utvecklare
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (1)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier