Kursplan

Införandet

Core Programming och syntax i R

 • Variabler
 • Loopar
 • Villkorssatser

Grunderna i R

 • Vad är vektorer?
 • Funktioner och paket i R

Förberedelse av utvecklingsmiljön

 • Installera och konfigurera R

R och Excel

 • Flytta data mellan R och Excel
 • Arbetar med bivaritanalys i R och Excel

DescTools

 • Styra utdata i R
 • Köra DescTools-funktioner på variabler

R Tidyverse

 • Läsa in och filtrera data
 • Svängning med R
 • Använda Power Query

Data Visualization med R

 • Skapa statiska visualiseringar med GGPlot
 • Lagra flera diagram
 • Omvandla visualiseringar till HTML widgets med Plotly
 • Arbeta med interaktiva tabeller
 • Använda R Markdown

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Erfarenhet av Excel

Publik

 • Dataanalytiker
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kategorier