Kursplan

Introduktion

 • Översikt över avancerad analys och datautvinning
 • Översikt över CRISP-DM
 • Förstå Modeler UI
 • Förstå mekaniken i att bygga strömmar

Förstå data

 • Läser data i Modeler
 • Mätnivå och fältroller
 • Använda datarevisionsnoden

Dataförberedelse

 • Välja fall
 • Omklassificering av kategoriska värden
 • Använder append node och merge node
 • Härledningsfält

Modellering

 • Översikt över modellering
 • Använda en partitionsnod
 • Att bygga en CHAID-modell
 • Modellbedömning

Utvärdering och implementering

 • Använder analys- och utvärderingsnod
 • Poäng nya data och exportera
 • Använder platt filnod

Felsökning

Sammanfattning och nästa steg

Krav

 • Ingen datautvinningsbakgrund behövs

Publik

 • Dataanalytiker
 • Alla som vill lära sig om SPSS Modeler
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kategorier