Kursplan

Introduktion till Data Science/AI

 • Kunskapsinhämtning genom data
 • Kunskapsrepresentation
 • Värdeskapande
 • Data Science översikt
 • AI-ekosystem och nytt tillvägagångssätt för analys
 • Nyckelteknologier

Data Science arbetsflöde

 • Crisp-dm
 • Dataförberedelse
 • Modellplanering
 • Modellbyggnad
 • Communication
 • Spridning

Data Science teknik

 • Languages används för prototypframställning
 • Big Data tekniker
 • Ändamålslösningar på vanliga problem
 • Introduktion till Python språk
 • Integrering Python med Spark

AI i Business

 • AI ekosystem
 • AI:s etik
 • Hur man driver AI i affärer

Datakällor

 • Typer av data
 • SQL mot NoSQL
 • Datalagring
 • Dataförberedelse

Data Analysis – Statistisk metod

 • Sannolikhet
 • Statistics
 • Statistisk modellering
 • Applikationer i företag som använder Python

Maskininlärning i företag

 • Övervakad vs oövervakad
 • Forecasting problem
 • Klassificeringsproblem
 • Klustringsproblem
 • Anomali upptäckt
 • Rekommendation motorer
 • Föreningsmönsterbrytning
 • Lösa ML-problem med Python språk

Djup lärning

 • Problem där traditionella ML-algoritmer misslyckas
 • Lösa komplicerade problem med Deep Learning
 • Introduktion till Tensorflow

Naturlig språkbehandling

Datavisualisering

 • Visuell rapportering av resultat från modellering
 • Vanliga fallgropar i visualisering
 • Datavisualisering med Python

Från data till beslut – kommunikation

 • Att påverka: datadriven berättelse
 • Påverka effektiviteten
 • Hantera Data Science projekt

Krav

Ingen

 35 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (4)

Relaterade Kurser

Kaggle

14 timmar

Accelerating Python Pandas Workflows with Modin

14 timmar

GPU Data Science with NVIDIA RAPIDS

14 timmar

Anaconda Ecosystem for Data Scientists

14 timmar

Data Analysis with Python, Pandas and Numpy

14 timmar

Machine Learning with Python and Pandas

14 timmar

Scaling Data Analysis with Python and Dask

14 timmar

FARM (FastAPI, React, and MongoDB) Full Stack Development

14 timmar

Developing APIs with Python and FastAPI

14 timmar

Scientific Computing with Python SciPy

7 timmar

Game Development with PyGame

7 timmar

Web application development with Flask

14 timmar

Advanced Flask

14 timmar

Build REST APIs with Python and Flask

14 timmar

Relaterade Kategorier