Kursplan

Vecka 01

Introduktion

  Vad gör en robot smart?

Fysiska vs virtuella robotar

  Smart Robots, Smart Machines, Sentient Machines och Robotic Process Automation (RPA), etc.

Rollen för artificiell intelligens (AI) i Robotics

  Bortom "om-då-annat" och inlärningsmaskinen Algoritmerna bakom AI Maskininlärning, datorseende, naturlig språkbehandling (NLP) etc. Kognitiv robotik

Big Datas roll i Robotics

  Beslutsfattande baserat på data och mönster

Molnet och Robotics

  Länka robotik med IT Bygga mer funktionella robotar som får tillgång till mer information och samarbetar

Fallstudie: Industrirobotar

  Mekaniska robotar Baxter
Robotar i kärnkraftsanläggningar Strålningsdetektering och skydd
 • Robotar i kärnkraft Reactor Strålningsdetektering och skydd
 • Maskinvarukomponenter i en robot
 • Motorer, sensorer, mikrokontroller, kameror etc.
 • Vanliga Elementer av robotar

   Maskinseende, röstigenkänning, talsyntes, närhetsavkänning, tryckavkänning, etc.

  Utvecklingsramverk för Programming en robot

   Öppen källkod och kommersiella ramverk Robotoperativsystem (ROS) Arkitektur: arbetsyta, ämnen, meddelanden, tjänster, noder, actionlibs, verktyg, etc.

  Språk för Programming en robot

   C++ för lågnivåkontroll Python för orkestrering Programmering ROS noder i Python och C ++ Andra språk

  Verktyg för att simulera en fysisk robot

   Programvara för kommersiell och öppen källkod för 3D-simulering och visualisering

   

   Vecka 02

  Förbereda utvecklingsmiljön

  Installation och installation av programvara Användbara paket och verktyg

  Fallstudie: Mekaniska robotar

   Robotar inom kärnteknikområdet Robotar i miljösystem

  Programming Roboten

   Programmera en nod i Python och C ++ Förstå ROS nod Meddelanden och ämnen i ROS Publikations-/prenumerationsparadigm Projekt: Bump & Go med riktig robot Felsökning Simulering av robotar med Gazebo / ROS Ramar i ROS och referens ändrar 2D informationsbehandling av kameror med OpenCV Informationsbehandling av en laser Projekt: Säker spårning av objekt med färg Felsökning

   

   Vecka 03

  Programming Roboten (Fortsättning...)

  Tjänster inom ROS 3D-informationsbehandling av RGB-D-sensorer med PCL-kartor och Navigation med ROS Projekt: Search för objekt i miljön Felsökning

  Programming Roboten (Fortsättning...)

   ActionLib Speech Recognition och talgenerering Styr robotarmar med MoveIt! Styrande robothals för aktiv syn Projekt: Sökning och insamling av objekt Felsökning

  Testa din robot

   Enhetstestning

   

   Vecka 04

  Utöka en robots kapacitet med Deep Learning

  Perception -- syn, ljud och haptik Kunskapsrepresentation Rösigenkänning genom NLP (naturlig språkbehandling) Computer syn

  Snabbkurs i Deep Learning

   Artificiell Neural Networks (ANN) Artificiell Neural Networks vs. biologisk Neural Networks Framkoppling Neural Networks Aktiveringsfunktioner Träning Artificiell Neural Networks

  Snabbkurs i Deep Learning (Fortsättning...)

   Deep Learning Modeller Convolutional Networks och Recurrent Networks

  Convolutional Neural Networks (CNNs eller ConvNets) Convolution Layer

   Poolande lager
  Konvolutionell Neural Networks Arkitektur
 •  
 • Vecka 05
 • Snabbkurs i Deep Learning (Fortsättning...)
 • Återkommande Neural Networks (RNN) Träning av en RNN Stabiliserande gradienter under träning Långa korttidsminnesnätverk

  Deep Learning-plattformar och mjukvarubibliotek Deep Learning i ROS

  Använda Big Data i din robot

   Big data-koncept Tillvägagångssätt för dataanalys Big Data-verktyg Att känna igen mönster i datan Övning: NLP och Computer Vision på stora datamängder
  Använda Big Data i din robot (Fortsättning...)
 • Distribuerad bearbetning av stora datamängder Samexistens och korsbefruktning av Big Data och Robotics Roboten som en generator av data Räckviddsmätsensorer, positions-, visuella, taktila sensorer och andra modaliteter
 • Att förstå sensoriska data (sense-plan-act loop)

   Övning: Fånga strömmande data

  Programming en autonom djupinlärningsrobot

   Deep Learning robotkomponenter Konfigurera robotsimulatorn Köra ett CUDA-accelererat neuralt nätverk med Cafe Felsökning
   
 • Vecka 06
 • Programming en autonom djupinlärningsrobot (Fortsättning...)
 • Identifiera objekt i fotografier eller videoströmmar Aktivera datorseende med OpenCV Felsökning

   Dataanalys

  Använda roboten för att samla in och organisera ny data Verktyg och processer för att förstå data

  Utplacera en robot

  Överföra en simulerad robot till fysisk hårdvara Installera roboten i den fysiska världen Övervaka och serva robotar i fält

   Säkra din robot

  Förhindra obehörig manipulering Förhindra hackare från att se och stjäla känslig data

   Bygga en robot i samarbete

  Bygga en robot i molnet Gå med i robotgemenskapen

   Framtid Outlook för robotar inom vetenskaps- och energiområdet

  Sammanfattning och slutsats

  Krav

  • Erfarenhet av programmering i C eller C++
  • Programmeringserfarenhet i Python (användbar men inte nödvändig; kan läras ut som en del av kursen)
  • Erfarenhet av Linux kommandorad

  Publik

  • Utvecklare
  • Ingenjörer
  • Forskare
  • Tekniker
    120 timmar
   

  Antal deltagare


  Starts

  Ends


  Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
  Open Training Courses require 5+ participants.

  Vittnesmål (1)

  Relaterade Kurser

  Smart Robots for Developers

    84 timmar

  Relaterade Kategorier