Kursplan

Införandet

Vad är AI?

 • Beräkningspsykologi
 • Beräkningsfilosofi

Machine Learning

 • Teori för datorinlärning
 • Computer Algoritmer för beräkningserfarenhet

Deep Learning

 • Artificiella neurala nätverk
 • Djupinlärning jämfört med maskininlärning

Förberedelse av utvecklingsmiljön

 • Installera och konfigurera Mathematica

Machine Learning

 • Importera och separera data
 • Normalisera och interpolera data
 • Gruppera och sortera element

Prediktorer och klassificerare

 • Arbeta med en linjär modell
 • Representera en datauppsättning
 • Generera en sekvens med värden

Övervakad Machine Learning

 • Genomförande av övervakade uppgifter
 • Använda träningsdata
 • Mätning av prestanda
 • Identifiera kluster

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • En förståelse för Mathematica

Publik

 • Dataforskare
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kurser

H2O AutoML

14 timmar

AutoML with Auto-sklearn

14 timmar

AutoML with Auto-Keras

14 timmar

Advanced Stable Diffusion: Deep Learning for Text-to-Image Generation

21 timmar

Introduction to Stable Diffusion for Text-to-Image Generation

21 timmar

AlphaFold

7 timmar

TensorFlow Lite for Embedded Linux

21 timmar

TensorFlow Lite for Android

21 timmar

TensorFlow Lite for iOS

21 timmar

Tensorflow Lite for Microcontrollers

21 timmar

Deep Learning Neural Networks with Chainer

14 timmar

Distributed Deep Learning with Horovod

7 timmar

Accelerating Deep Learning with FPGA and OpenVINO

35 timmar

Building Deep Learning Models with Apache MXNet

21 timmar

Deep Learning with Keras

21 timmar

Relaterade Kategorier