Kursplan

Införandet

Pandas Översikt

 • Vad är Pandas?
 • Pandas Funktioner

Förberedelse av utvecklingsmiljön

 • Installera och konfigurera Pandas

Databaser

 • Läsa in en datauppsättning
 • Förbereda data
 • Använda API:et Pandas
 • Arbeta med beräkningar

Datastrukturer

 • Arbeta med serier
 • Använda regex
 • Gruppering av data
 • Normalisera data

Data Visualization

 • Skapa grafer med Matplotlib
 • Att använda Seaborn

Sammanställning av data

 • Sammanfoga data
 • Sammanfoga data

Prediktiv analys

 • Söka efter och ersätta tomma värden
 • Använda indexvärden
 • Lägga till tidsseriedata
 • Arbeta med frekvenser

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • En förståelse för dataanalys
 • Python programmeringserfarenhet

Publik

 • Dataforskare
 14 timmar

Antal deltagare


Price per participant

Relaterade Kategorier