Kursplan

Introduktion till Python Programming

 • Kör Python kod
 • Använda Python utvecklingsverktyg (IDE:er och kommandoradsverktyg)
 • Arbeta med Python och iPython skal samt iPython Notebook

Datatyper och operationer

 • Heltal och flyter – förmodligen inte nödvändigt
 • Strängar och bytes – förmodligen inte nödvändigt
 • Tupler och listor
 • Ordböcker och beställda ordböcker
 • Set och frysta set

Organiserings- och distributionskod

 • Skapa moduler och paket
 • Distribuera kod till förråd

Objektorienterad och funktionell Programming

 • Skapa och använda funktioner och klasser
 • Ändra funktioner och klasser med dekoratörer
 • Introduktion av metaklasser

Felhantering och testning

 • Hantera och lyfta undantag
 • Skriva och utföra tester (doc-tester och enhetstester)
 • Kontrollera kodtäckning genom tester

Arbeta med filer och kataloger

 • Accessatt använda olika typer av filer och filhanteringsprinciper
 • Skapa, läsa, uppdatera och ta bort filer (inklusive vanliga textfiler, csv, samt Microsoft Word och Microsoft Excel filer)
 • Extrahera data från textfiler med vanliga Expressjoner
 • Skapa och ta bort kataloger, lista och söka efter filer

Krav

Ingen

 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kategorier