Kursplan

Introduktion

Historia, evolution och trender för Machine Learning

Big Datas roll i Machine Learning

Infrastruktur för hantering Big Data

Använda historiska data och realtidsdata för att förutsäga beteende

Fallstudie: Machine Learning Across Industries

Utvärdera befintliga applikationer och funktioner

Uppfostran för Machine Learning

Verktyg för implementering Machine Learning

Moln vs on-premise tjänster

Förstå Data Middle Backend

Översikt över Data Mining och analys

Kombinera Machine Learning med Data Mining

Fallstudie: Implementering av Intelligent Applications för att leverera personliga upplevelser till användare

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • En förståelse för databasbegrepp
  • Erfarenhet av utveckling av mjukvaruapplikationer

Publik

  • Utvecklare
 7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kategorier