Kursplan

Introduktion

Förstå produktens ramverk Management

Produkt Management Framgångsfaktorer

Identifiera och hantera intressenternas förväntningar

Forecasting Försäljning och intäkter

Utveckla ekonomi för Business fallet

Värdera tekniska produkter till marknadsprispoäng

Utveckla strategier för prissättning

Fastställande av kvalitetskriterier och Management

Förstå Agile leveranstriangeln

Typer av projektlivscykel

Förstå Agile Process- och planeringstekniker

Använda Burndown-diagram för leveranskontroll

Sammanfattning och nästa steg

Krav

    Grundläggande förståelse för produkthanteringskoncept. Förtrogenhet med Agile metoder

Publik

    Marketing chefer Brand managers
  21 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (5)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier