Kursplan

Dag 1:

 • Introduktion

Modul 1: KNIME Server:

Collaboration - Ansluta och distribuera objekt till KNIME server från KNIME Analytics-plattform

 • Hur man ansluter till KNIME server
 • Behörighetsinställningar på KNIME Server

Modul 2: KNIME Server: Automation & Deployment

Automation och distribution - Fjärrexekvering och KNIME WebPortal

 • Fjärrexekvering på KNIME Server
 • KNIME Remote Workflow Editor
 • KNIME Webbportal

Dag 2:

Modul 3: KNIME Server: Management

Management - Versionering och arbetsflödesskillnad

 • Versionering
 • Arbetsflödesjämförelse
 • Nodjämförelse

Modul 4: Översikt över KNIME Analytics-plattform

 • Styr modellflödet
 • Modelldistribution på KNIME Server
 • Testa scenarier mellan KNIME AP & Server
 • Sammanfattning och slutsats

Krav

 • En grundläggande förståelse för att förstå data.
 • Erfarenhet av grundläggande databehandling.

Publik

 • datavetenskapschefer
 • modelladministratörer
 • dataingenjörer
 • dataanalytiker
 • datavetare
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (4)

Relaterade Kategorier