CRM kurser och utbildning

CRM kurser och utbildning

Online eller på plats, instruktörsledda live CRM-utbildningar (Customer Relationship Management) visar genom interaktiv diskussion och praktisk övning grunderna och tillämpningarna av Customer Relationship Management. CRM-utbildning är tillgänglig som "online live training" eller "onsite live training". Liveträning online (alias "fjärrträning live") utförs med hjälp av ett interaktivt fjärrskrivbord . Liveträning på plats kan genomföras lokalt i kundlokaler i Sverige eller i NobleProgs företagsutbildningscenter i Sverige. NobleProg -- Din lokala utbildningsleverantör

Machine Translated

Vittnesmål

★★★★★
★★★★★

Customer Relationship Management Course Outlines

Kurs Namn
Varaktighet
Översikt
Kurs Namn
Varaktighet
Översikt
28 timmar
This instructor-led, live training in Sverige (online or onsite) is aimed at intermediate-level system administrators who wish to learn how to use and manage the different tools and services of SAP NetWeaver. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the SAP NetWeaver platform, its components, and its functionalities.
 • Learn the management capabilities of SAP NetWeaver, including content management, document versioning, and permissions.
 • Configure and customize portal themes to create a visually appealing and branded portal experience.
 • Troubleshoot common issues in the SAP NetWeaver Portal.
28 timmar
SAP Business Den ena är en integrerad Enterprise Resource Planning (ERP) mjukvarulösning utformad för små och medelstora företag (SMF). Den tillhandahåller en rad funktioner som hjälper företag att effektivisera sin verksamhet, hantera viktiga affärsprocesser och få bättre insyn i deras ekonomi, försäljning, lager och kundrelationer.Den här instruktörsledda, liveutbildningen (online eller på plats) riktar sig till nybörjare till medelnivå marknadsförare som vill lära sig och använda de viktiga funktionerna och funktionerna i SAP Business One för lagerhantering, produktionsplanering och ekonomi förvaltning.I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Förstå grunderna i SAP Business One. Hantera olika affärsprocesser och operationer med SAP Business One. Använd SAP Business One för att generera rapporter och utföra dataanalys. Anpassa och integrera SAP Business Ett med andra system.
Kursens format
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Mycket övningar och övningar. Praktisk implementering i en live-lab-miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
21 timmar
SAP S/4 HANA (S/4Hana) är SAPs nästa generations affärssvit och är byggd på SAPs minnesminne HANA-databasplattform.Denna instruktörsledda, liveutbildning (online eller på plats) riktar sig till användare på medelnivå SAP som vill lära sig om elementen, strategierna och verktygen i auktoriseringskonceptet SAP.I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Lär dig SAP auktoriseringskonceptets element, strategier och verktyg. Förstå grunderna för rollunderhåll. Använd rollunderhåll för att skapa och tilldela behörigheter.
Kursens format
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Mycket övningar och övningar. Praktisk implementering i en live-lab-miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
35 timmar
SAP S/4 HANA (S/4Hana) är SAPs nästa generations affärssvit och är byggd på SAPs minnesminne HANA-databasplattform.Denna instruktörsledda, liveutbildning (online eller på plats) riktar sig till användare på medelnivå SAP som vill lära sig olika administrativa uppgifter för att hålla SAP-systemet igång.I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Lär dig hur du startar och stoppar SAP system. Förstå databasens systemarkitektur och koncept för användaradministration. Konfigurera system och skapa RFC-destinationer. Schemalägg och övervaka bakgrundsjobb.
Kursens format
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Mycket övningar och övningar. Praktisk implementering i en live-lab-miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
21 timmar
SAP Kvalitet Management (QM) är en SAP ERP central komponent som tillhandahåller verktyg för affärsprocesser för kvalitetskontroll som kvalitetsplanering, inspektion, försäkran och kontroll.Denna instruktörsledda, liveutbildning (online eller på plats) riktar sig till användare på nybörjar- till medelnivå SAP som vill förstå och använda SAP QM-logistikfunktioner för att implementera kvalitetskontrollprocesser.I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Bekanta dig med och förstå de grundläggande affärsprocesserna i QM. Demonstrera de viktiga aspekterna av SAP applikationsintegration. Förstå alla SAP QM-moduler. Använd kvalitetsmeddelanden och utför kvalitetsinspektioner.
Kursens format
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Mycket övningar och övningar. Praktisk implementering i en live-lab-miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
35 timmar
SAP Warehouse Management (WM) är en ERP-funktion för hantering av lager vid lager- och lagerplatser, plocknings- och påfyllningsstrategier och lagerresurshantering.Denna instruktörsledda, liveutbildning (online eller på plats) riktar sig till SAP användare som vill använda SAP WM för att bättre hantera standardlager.I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Förstå ins och outs i SAP WM. Hantera lageraktiviteter effektivt. Minska lagerkostnader och optimera lageranvändning och lagerhantering.
Kursens format
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Mycket övningar och övningar. Praktisk implementering i en live-lab-miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
21 timmar
SAP Forecasting och påfyllning (SAP F&R) är en lösning som optimerar intern logistik genom planering och genomförande av lagerstrategier och förbättring av påfyllningsprocesser.Denna instruktörsledda, liveutbildning (online eller på plats) riktar sig till SAP användare som vill utnyttja nyckellösningen för SAP F&R för att driva en effektiv inventeringsstrategi.I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Lär dig och förstå funktionaliteten hos SAP F&R. Utför allmänna anpassningsinställningar och applikationsrapporter för F&R-processen.
Kursens format
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Mycket övningar och träning. Praktisk implementering i en live-lab-miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
21 timmar
ABAP Core Data Services (ABAP CDS) är ett ramverk som används för att definiera datamodeller i SAP HANA. Building Views in ABAP Core Data Services (S4D430) är en utbildning som ger en grundläggande idé om CDS och hur CDS-konceptet implementeras av SAP på ABAP-stacken.Denna instruktörsledda, live-utbildning (online eller på plats) riktar sig till utvecklare och utvecklingskonsulter som vill lära sig och utnyttja funktionerna och potentialerna hos CDS när de upprättar databasvyer.I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Analysera och etablera vyer i ABAP CDS. Förstå skillnaden mellan CDS-vyer och vanliga databasvyer. Lär dig och utnyttja SQL-funktionerna i CDS-vyer. Använd CDS-specifika koncept och förstå de vanliga användningsfallen för CDS-vyer.
Kursens format
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Mycket övningar och träning. Praktisk implementering i en live-lab-miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
14 timmar
SAP Fiori är UI eller UX för SAP programvara och applikationer. Den tillhandahåller affärsroller i realtid på lättanvända funktioner på enheter.Denna instruktörsledda, liveutbildning (online eller på plats) riktar sig till SAP användare som vill förbereda sig för C_FIORDEV-certifieringsprovet.I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Förstå användningen av SAP Fiori Application Developer. Gör C_FIORDEV-provet med tillförsikt.
Kursens format
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Mycket övningar och övningar. Praktisk implementering i en live-lab-miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
21 timmar
SAP Integration Suite är en integrationsplattform som en tjänst (iPaaS) som tillhandahåller verktyg och förbyggt innehåll som tillåter användare att integrera molnbaserade och lokala applikationer och processer.Denna instruktörsledda, liveutbildning (online eller på plats) riktar sig till applikationskonsulter, utvecklare och affärsmän som vill lära sig hur man använder SAP Integration Suite för att bygga integration i heterogena landskap.I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Lär dig och förstå vad som är SAP Integration Suite och hur du arbetar med den. Använd metoder från SAP Integration Solution Advisory. Anslut SAP och icke-SAP system säkert.
Kursens format
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Mycket övningar och övningar. Praktisk implementering i en live-lab-miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
21 timmar
Case Study on Implementing Financial Accounting (HOF11) ger avancerad kunskap och verklig implementeringserfarenhet för finansiell redovisning i SAP S/4HANA.Denna instruktörsledda, liveutbildning (online eller på plats) riktar sig till applikationskonsulter som vill skaffa sig avancerad nivåkunskap i implementeringen av affärsprocesser genom en fallstudiebaserad workshop.I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Analysera och översätta affärskoncept till affärsprocesser i SAP S/4HANA-systemet. Upprätthålla företagsstrukturen (FI). Implementera olika affärsprocesser.
Kursens format
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Mycket övningar och träning. Praktisk implementering i en live-lab-miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
28 timmar
Finansiell avslutning i SAP S/4HANA (S4F15) är en modul som lär ut integrationsflödet och tidsramen för det finansiella avslutsförfarandet, tillsammans med andra relevanta anpassningsaktiviteter i SAP S/4HANA-systemet.Denna instruktörsledda, liveutbildning (online eller på plats) riktar sig till applikationskonsulter och affärsprocessägare som vill lära sig hur man använder SAP S/4HANA för att hantera finansiella avslutande aktiviteter.I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Förbered bokslut med SAP S/4HANA. Utföra månads- och årsbokslut av finansiell redovisning. Använd SAP Financial Closing Cockpit för att övervaka stängningsoperationer.
Kursens format
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Mycket övningar och träning. Praktisk implementering i en live-lab-miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
21 timmar
SAP Global Trade Services (GTS) är en programvara som tillåter företag att stödja och definiera import- och exporthandelsprocesser i SAP ERP. SAP Modulen GTS100 ger en översikt över den grundläggande kunskapen om försäljningsorderhantering och extern inköp i SAP ERP.Denna instruktörsledda, liveutbildning (online eller på plats) riktar sig till applikationskonsulter och projektledare som vill lära sig hur man använder SAP GTS för att stödja och definiera import- och exporthandelsprocesser i SAP ERP.I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Förstå strukturen och fördelarna med SAP Global Trade Services (GTS). Använd efterlevnadshantering, tullhantering och riskhantering för import- och exportprocesser. Använd elektronisk efterlevnadsrapportering för Intrastat-rapportering.
Kursens format
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Mycket övningar och träning. Praktisk implementering i en live-lab-miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
35 timmar
SAP S/4 HANA Sales är en affärssvit som körs ovanpå SAPs databassystem och minnesbaserade datorplattform, SAP HANA. Grunderna för anpassning för finansiell redovisning: GL, AP, AR i SAP S/4 HANA (S4F12) är en modul som ger en översikt över implementeringen av finansiell redovisning (FA) funktioner för SAP S/4HANA för att täcka relaterade affärskrav.Denna instruktörsledda, liveutbildning (online eller på plats) riktar sig till applikationskonsulter och affärsprocessägare som vill lära sig hur man konfigurerar affärsprocesser för SAP S/4 HANA ekonomimodul.I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Förstå de grundläggande anpassningsinställningarna i huvudkomponenterna i finansiell redovisning med SAP S/4HANA. Konfigurera masterdatainställningarna (G/L-konton, kund- och leverantörskonton) för FA med SAP S/4HANA. Konfigurera inställningar för dokumentkontroll, bokföringskontroll och finansiell dokumentrensning av FA med SAP S/4HANA.
Kursens format
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Mycket övningar och träning. Praktisk implementering i en live-lab-miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
7 timmar
SAP S/4 HANA Sales är en affärssvit som körs ovanpå SAPs databassystem och minnesbaserade datorplattform, SAP HANA. Tvärfunktionella ämnen i SAP S/4 HANA Sales (S4650) är en modul som ger en detaljerad förståelse av den tvärfunktionella konfigurationen för att kartlägga alla affärskrav till SAP S/4 HANA.Denna instruktörsledda, liveutbildning (online eller på plats) riktar sig till produktionsledare och konsulter som vill använda anpassningsfunktionerna för korsapplikationer i SAP S/4 HANA Sales.I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Förstå de komplexa sambanden vid kartläggning av organisationsstrukturer. Konfigurera specialfunktioner och utgångskontroll i SAP S/4HANA Sales. Lär dig och förstå den tvärfunktionella konfigurationen vid kartläggning av affärskrav i SAP S/4HANA Sales.
Kursens format
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Mycket övningar och övningar. Praktisk implementering i en live-lab-miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
21 timmar
SAP ILM and Data Archiving (BIT670) är en utbildning för att skapa arkivering och läsa program i Advanced Business Application Programming (ABAP). Den ger en guide om hur man utökar applikationer i kundnamnområdet för att förhindra att relevant data lagras.Denna instruktörsledda, liveutbildning (online eller på plats) riktar sig till systemadministratörer, datakonsulter och utvecklare som vill använda SAP Information Lifecycle Management (ILM) och dataarkiveringskomponenter för att hantera hela datalivscykeln i en strukturerat och automatiserat sätt.I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Förstå arkiveringsobjekt och program. Skapa ILM-objekt och kundspecifika arkiveringsobjekt. Förstå dataförstöringsobjekt och program. Skapa kundspecifika datadestruktionsobjekt.
Kursens format
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Mycket övningar och övningar. Praktisk implementering i en live-lab-miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
21 timmar
SAP Dataarkivering (BIT660) är en utbildning för att arkivera data för att minska storleken på databastabeller inom SAP-lösningen. Den tillhandahåller en omfattande guide som visar koncept och processer för dataarkivering.Denna instruktörsledda, liveutbildning (online eller på plats) riktar sig till systemadministratörer, datakonsulter och utvecklare som vill förstå dataarkiveringskonceptet och implementera och dataarkiveringsprojekt.I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Ha en bättre förståelse för SAP arkiveringskonceptet och funktionaliteten. Planera och genomföra ett dataarkiveringsprojekt.
Kursens format
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Mycket övningar och övningar. Praktisk implementering i en live-lab-miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
14 timmar
SAP S/4 HANA är en affärssvit som körs ovanpå SAPs databassystem och minnesbaserade datorplattform, SAP HANA. SAP S/4 HANA PP (Produktionsplanering) är en modul som låter användare planera produktions- och inköpsprocesser och utföra tillverkningsoperationer.Denna instruktörsledda, liveutbildning (online eller på plats) riktar sig till produktionsplanerare och alla som vill använda SAP S/4 HANA för planering av produktion och inköp.I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Förstå produktionsplaneringen i försörjningskedjan i SAP S/4 HANA. Använd SAP S/4 HANA produktionsplaneringsfunktioner.
Kursens format
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Mycket övningar och övningar. Praktisk implementering i en live-lab-miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
21 timmar
Peoplesoft är en e-business-programvara från Oracle som tillhandahåller verktyg för personaladministration (HRM), hantering av kundrelationer (CRM), ekonomi- och försörjningskedja (FSCM) och företagsprestandahantering (EPM).Denna instruktörsledda, liveutbildning (online eller på plats) riktar sig till konsulter som vill lära sig färdigheter på medelnivå i att hantera Peoplesoft-applikationer.I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Lär dig Peoplesofts koncept och arkitektur. Konfigurera och hantera serverdomäner. Spåra, felsöka och justera Peoplesofts systemprestanda.
Kursens format
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Mycket övningar och övningar. Praktisk implementering i en live-lab-miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
35 timmar
SAP IBP300 är en omfattande utbildning för avancerad konfiguration av SAP Integrated Business Planning (IBP). SAP IBP är en molnbaserad lösning för supply chain management. Det ger användarna en kombination av klassisk planering och modern maskininlärningsanalys för tidsserier och affärsobjekt.Denna instruktörsledda, liveutbildning (online eller på plats) riktar sig till applikationskonsulter, affärsprocessägare och projektledare som vill använda den avancerade konfigurationen av SAP IBP för hantering av försörjningskedjan.I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Förstå SAP IBP-arkitekturen och applikationerna. Använd konfiguration och komplexa operationer på planeringsområden, nyckeltal och attribut. Använd de avancerade konfigurationsfunktionerna och funktionerna i SAP IBP.
Kursens format
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Mycket övningar och övningar. Praktisk implementering i en live-lab-miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
7 timmar
HubSpot är en plattform för försäljning och marknadsföring som tillhandahåller tjänster till skalande företag.Denna instruktörsledda, liveutbildning (online eller på plats) riktar sig till affärsanalytiker som vill använda HubSpot-tjänster för att hantera en produktlivscykel.I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Förstå stadierna i en produkts livscykel. Använd HubSpot för att optimera och hantera en produktlivscykel. Vet när du ska använda produktens livscykel i företag.
Kursens format
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Mycket övningar och övningar. Praktisk implementering i en live-lab-miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
7 timmar
Kurs mål Denna kundrelation Management (CRM) kurs är utformad för dem i en försäljning eller affärsutveckling roll för att förbättra befintliga kundservice färdigheter och utveckla nya tekniker för att förbättra kundupplevelsen. Kursens mål är: I slutet av kursen kommer du att kunna:
  Förbättra befintliga kundservice färdigheter och utveckla nya tekniker för att förbättra dina kunder’ erfarenhet Förstå din egen inverkan på kunder och identifiera sätt att förbättra den Förstå egenskaperna hos ‘The Likable Organisation’ och tillämpa dem Använd en ‘toolkit’ som gör det möjligt för dig att bygga kundrelationer Mät vikten av CRM för företagets framgång Identifiera hur effektiv CRM kommer att förbättra affärsverksamheten
Lärande resultat I slutet av kursen kommer du att:
  Ha en handlingsplan att genomföra på din återkomst till jobbet, så att du kan tillämpa din lärande med omedelbar effekt och förbättra din prestanda i hantering av kundrelationer Utvärdera din egen inverkan på kunder och har identifierat sätt att förbättra den Ha en “toolkit” som kommer att underlätta byggandet av effektiva kundrelationer, där kunden ser dig som en strategisk partner Att kunna identifiera hur effektiv CRM kommer att förbättra affärsverksamheten
14 timmar
Salesforce CPQ (tidigare Steelbrick CPQ) är en mycket konfigurerbar "Quote-to-Cash" -applikation byggd ovanpå Salesforce-plattformen och används för att effektivt generera och leverera offert, kontrakt och fakturor till kunder. I denna instruktörsledda, liveträning, kommer deltagarna att lära sig arkitekturen, designen och driftsfunktionerna som utgör Salesforce CPQ när de går igenom installationen, konfigurationen och underhållet av ett prov Salesforce CPQ-installation. Publik
 • Börjar administratörer
 • konsulter
 • Försäljning OPS
 • IT-chefer
 • Power-användare
Kursformat
 • Delföreläsning, delvis diskussion, övningar och tung praktisk övning
21 timmar
Odoo är en allinone företagshanteringsprogramvara som utgör en komplett serie lösningar för olika affärsapplikationer, inklusive CRM, e-handel, fakturering, redovisning, tillverkning, lager och projektledning samt lager I den här instruktörsledda träningsutbildningen kommer deltagarna att lära sig att använda Odoo och börja utveckla i Odoo för sina organisationer Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna: Installera och konfigurera Odoo Förstå grunden för Odoo Skapa din egen Odoo-modul Integrera verktyg från tredje part till Odoo Maximera användningen av Odoos funktioner Publik utvecklare IT-proffs Kursens format Delföreläsning, diskussion, övningar och tung handson-övning Notera För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna .
28 timmar
In this instructor-led, live training in Sverige, participants will learn the fundamentals of SAP ASE (SAP Adaptive Server Enterprise) Database Administration as they step through the creation and deployment of a sample SAP ASE Database System. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure SAP ASE for data storage as well as transactional operations.
 • Understand and use SAP ASE components, tools, and utilities.
 • Integrate SAP ASE with non-SAP ASE applications.
28 timmar
SAP är en ERP (Enterprise Resource Planning) programvara för att effektivisera affärsprocesser. Denna instruktörledda, live-utbildning (online eller on-site) riktar sig till slutanvändare med ingen tidigare erfarenhet av SAP eller ERP. Vi kommer att visa hur man fungerar SAP's viktigaste funktioner för att förbättra affärsprocesser inom områdena redovisning, försäljning, produktion, mänskliga resurser och finans. Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Förstå begreppen bakom Enterprise Resource Planning. Förstå och tillämpa SAP's viktigaste moduler. Unify och streamline olika viktiga affärsprocesser inom SAP's enda integrerade miljö. Generera och exportera rapporter som kan användas för att få värdefulla insikter om företagets verksamhet.
Format för kursen
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Många övningar och övningar. Hand-on implementering i en live-lab miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att arrangera.
14 timmar
denna instruktörsledda, levande utbildning (på plats eller fjärrkontroll) riktar sig till slutanvändare utan tidigare SAP erfarenhet och fokuserar på att förstå och   operativ   SAP & #39; s Sales order bearbetning och Supply Chain Management moduler. i slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
 • förstå begreppen bakom två av SAP & #39; s mest populära modulerna: försäljning order hantering och Supply Chain Management.
 • Använd SAP för att förena och effektivisera försäljnings order processen.
 • förstå och tillämpa SAP & #39; s Supply Chain Management modul till logistiska operationer inom en organisation.
 • Generera och exportera rapporter som kan användas för att få värdefulla insikter i ett företag & #39; s verksamhet.
format för kursen
 • interaktiv föreläsning och diskussion.
 • massor av övningar och praktik.
 • hands-on implementering i en Live-lab miljö.
kurs anpassnings alternativ
 • att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, kontakta oss för att ordna.
28 timmar
SAP FICO (Financial Accounting and Control) är SAP's centrala modul för lagring av finansiella transaktionsdata. Denna instruktörledda, live-utbildning (online eller on-site) riktar sig till SAP kraftanvändare som vill lära sig rådgivande färdigheter att genomföra och konfigurera SAP FICO inom en organisation. Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Installera SAP FICO och relaterade undermoduler. Samla affärskrav och definiera en organisation's struktur. Konfigurera SAP FI och CO-moduler för att hantera finansiella transaktioner inom en organisation. Förbättra en organisations processer och upptäcka möjligheter för att optimera arbetsflödet och minska kostnaderna.
Format för kursen
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Många övningar och övningar. Hand-on implementering i en live-lab miljö.
Kursanpassningsalternativ
  Kursen är INTE inriktad på SAP FI Certification examens. Det är praktiskt i naturen och är utformat för att få användare upp och köra snabbt med SAP för att börja ansöka om organisatoriska problem. För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att arrangera.
28 timmar
SAP Human Capital Management (HCM) är en av de viktigaste SAP modulerna och används för att organisera och hantera mänskliga resursprocesser inom ett företag. Denna instruktörledda, live-utbildning (online eller on-site) riktar sig till personer som vill implementera och konfigurera SAP HCM Core Modules baserat på deras organisationens affärskrav samt på SAP bästa praxis. Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Installera SAP HCM och relaterade moduler. Samla affärskraven och definiera lämpliga HCM-strukturer. Konfigurera SAP HCM moduler.
Format för kursen
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Många övningar och övningar. Hand-on implementering i en live-lab miljö. Kursanpassningsalternativ
Kursanpassningsalternativ
  Denna kurs är INTE inriktad på SAP HCM Certification examen. Det är praktiskt i naturen och är utformat för att få användare upp och köra snabbt med SAP att börja ansöka om organisatoriska problem. För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att arrangera.
14 timmar
UIPath är en mjukvaruplattform för att automatisera affärsprocesser som vanligtvis görs manuellt och repetitivt av människor. SAP har ett antal processer, uppgifter och gränssnitt som passar bra för automatisering av programvarorobot från UIPath. Den här instruktörsledda, live-utbildningen (på plats eller fjärrkontroll) riktar sig till SAP kraftanvändare och konsulter som vill skapa, distribuera och hantera programvarobobotar för att automatisera repetitiva mänskliga uppgifter i SAP . I slutet av denna träning kommer deltagarna att kunna:
 • Installera och konfigurera UIPath på både servern och klienten.
 • Identifiera uppgifter som är lämpliga för automatisering med programvarrobotar.
 • Förstå hur UIPath skiljer sig från andra automatiseringsverktyg.
 • Testa och distribuera UIPath-programvarobobotar för att automatisera tråkiga och tidskrävande uppgifter i SAP .
Kursformat
 • Interaktiv föreläsning och diskussion.
 • Massor av övningar och träning.
 • Praktisk implementering i en levande labbmiljö.
Alternativ för kursanpassning
 • För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.

Last Updated:

Helg CRM kurs, kvällCRM (Customer Relationship Management) utbildning, CRM bootcamp, CRM instruktörledd, Helg Customer Relationship Management utbildning, Kväll CRM kurs, CRM coaching, CRM (Customer Relationship Management) instruktör, Customer Relationship Management tränare, CRM (Customer Relationship Management) kurs, Customer Relationship Management klasser, CRM on-site, CRM (Customer Relationship Management) privata kurser, CRM en till en utbildning

Rabatterade kurser

No course discounts for now.

Nyhetsbrev & Erbjudanden

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du information om aktuella rabatter på öppna kurser. Vi respekterar ditt privatliv, så att din e-postadress kommer endast att användas för sändning vårt nyhetsbrev. När som helst kan du ändra inställningarna eller helt avbeställa den.

Våra kunder

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Sweden!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Sweden
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions