Large Language Models (LLMs) kurser och utbildning

Large Language Models (LLMs) kurser och utbildning

Online eller på plats, instruktörsledda livekurser för stora språkmodeller (LLMs) visar genom interaktiva praktiska övningar hur man använder stora språkmodeller för olika naturliga språkuppgifter. LLMs utbildning är tillgänglig som "online live-träning" eller "live-träning på plats". Liveträning online (alias "fjärrträning live") utförs med hjälp av ett interaktivt fjärrskrivbord . Liveträning på plats kan genomföras lokalt i kundlokaler i Sverige eller i NobleProgs företagsutbildningscenter i Sverige. NobleProg -- Din lokala utbildningsleverantör

Machine Translated

Large Language Models (LLMs) Course Outlines

Kurs Namn
Varaktighet
Översikt
Kurs Namn
Varaktighet
Översikt
21 timmar
Generativ AI är en typ av AI som kan skapa originalinnehåll som text, bilder, musik och kod. Stora språkmodeller (LLM) är kraftfulla neurala nätverk som kan bearbeta och generera naturligt språk.Denna instruktörsledda, liveutbildning (online eller på plats) riktar sig till utvecklare på medelnivå som vill lära sig hur man använder generativ AI med LLM:er för olika uppgifter och domäner.I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Förklara vad generativ AI är och hur det fungerar. Beskriv transformatorarkitekturen som driver LLM:er. Använd empiriska skalningslagar för att optimera LLM:er för olika uppgifter och begränsningar. Tillämpa toppmoderna verktyg och metoder för att träna, finjustera och distribuera LLM:er. Diskutera möjligheter och risker med generativ AI för samhället och näringslivet.
Kursens format
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Mycket övningar och övningar. Praktisk implementering i en live-lab-miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
14 timmar
Large Language Models (LLM) är modeller för djupa neurala nätverk som kan generera naturliga språktexter baserat på en given input eller kontext. De tränas på stora mängder textdata från olika domäner och källor, och de kan fånga de syntaktiska och semantiska mönstren i naturligt språk. LLM har uppnått imponerande resultat på olika naturliga språkuppgifter som textsammanfattning, frågesvar, textgenerering och mer.Denna instruktörsledda, liveutbildning (online eller på plats) riktar sig till utvecklare på nybörjarnivå till medelnivå som vill använda stora språkmodeller för olika naturliga språkuppgifter.I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Skapa en utvecklingsmiljö som inkluderar en populär LLM. Skapa en grundläggande LLM och finjustera den på en anpassad datauppsättning. Använd LLM:er för olika naturliga språkuppgifter som textsammanfattning, frågesvar, textgenerering och mer. Felsöka och utvärdera LLM:er med hjälp av verktyg som TensorBoard, PyTorch Lightning och Hugging Face Dataset.
Kursens format
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Mycket övningar och övningar. Praktisk implementering i en live-lab-miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.

Last Updated:

Helg Large Language Models (LLMs) kurs, kvällLarge Language Models (LLMs) utbildning, Large Language Models (LLMs) bootcamp, Large Language Models (LLMs) instruktörledd, Helg Large Language Models (LLMs) utbildning, Kväll Large Language Models (LLMs) kurs, Large Language Models (LLMs) coaching, Large Language Models (LLMs) instruktör, Large Language Models (LLMs) tränare, Large Language Models (LLMs) kurs, Large Language Models (LLMs) klasser, Large Language Models (LLMs) on-site, Large Language Models (LLMs) privata kurser, Large Language Models (LLMs) en till en utbildning

Rabatterade kurser

No course discounts for now.

Nyhetsbrev & Erbjudanden

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du information om aktuella rabatter på öppna kurser. Vi respekterar ditt privatliv, så att din e-postadress kommer endast att användas för sändning vårt nyhetsbrev. När som helst kan du ändra inställningarna eller helt avbeställa den.

Våra kunder

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Sweden!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Sweden
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions